Chov koní na pastvině

Chov koní na pastvině se může zdát celkem snadný. Stačí postavit plot a nechal ho pást, jak se mu zachce. Opravdu? Chyba! Než dovolíte svému koni žít pastvině, musíte dobře promyslet hodně věcí.

Nejdříve musíte rozhodnout o umístění pastviny. Z důvodu bezpečnosti a pohodlí přemýšlejte o zřízení hlavní pastviny v blízkosti svého domu. Nemusí to být hned za dveřmi, ale vstup na pastvinu by neměl být příliš daleko. Při výběru pozemků pro pastviny ale zvažte tyto otázky: Můžete vytvořit více než jednu pastvu pro jejich střídání? Jaké stavební plány máte pro pastvu v příštích pěti až deseti letech? Nevyskytují se tam jedovaté rostliny a trávy? Jsou tam stromy pro zastínění a přírodní zdroje vody? Máte plán likvidace hnoje na daném místě? A to jsou jen některé z otázek, které je nutné si položit.

 

Kvalita půdy

Kvalita půdy, kterou chcete použít pro pastvu, je důležitým aspektem při rozhodování o tom, zda chovat svého koně na pastvinách po celý rok. Tráva na pastvině musí být bohatá na vitaminy a minerální látky, netoxická a rychle rostoucí. Některé zemědělské firmy mají prostředky, jak určit druh vaší trávy a analyzovat obsah živin. Tráva, kterou máte, by neměla být škodlivá a měla by být snadno stravitelná. Odstraňte vysoce jedovaté rostliny, včetně tisu, bolševníku, vlčího máku, břečťanu popínavého, čemeřice černé, penízku rolního a vlaštovičníku většího a především vlčího bobu. Stromy by měly poskytovat stín a musí být bezpečné v případě, že z nich kůň bude spásat kůru a listí. Trnovník akát, ořešák černý, bezinka a jírovec (kaštan koňský) jsou považovány pro koně za vysoce toxické. Vzhledem k tomu, že by se mohl po ovoci a ořeších dusit, vyhněte se stromům, které je na pastvině produkují. Určitě stojí za to důsledně identifikovat všechny rostliny a stromy na pastvině. Ušetříte si tím spoustu starostí.

Budete potřebovat komplexní analýzu půdy za účelem testování hodnoty pH a obsahu minerálů. S tím vám mohou pomoci místní zemědělské firmy. Aby se zajistila vysoká kvalita půdy, doporučuje se testovat vzorek nejméně jednou za dva roky. Je-li tráva na pastvině je nezdravá, pomalu rostoucí nebo má nedostatek vitamínů, vyberte jinou oblast založení pastvy.

Nadměrné množství vody a výkyvy vlhkosti mohou poškodit a zničit zdravou trávu. Je zapotřebí dostatečné odvodnění, buď přírodní, nebo uměle vybudované. Je důležité zabránit tomu, aby kůň žil v blátě nebo v nejhorším případě doslova v bažině. Dodavatel vám poradí s instalaci drenážního systému s cílem odstranit přebytečnou vodu s přihlédnutím k možnému sklonu pastviny a hromadění vody v kalužích a mokřinách po bouřkách a průtržích. Hledejte mírně kopcovité oblasti s přírodními svahy, které odvádějí a absorbují vodu pocházející ze silných dešťů nebo tání sněhu.

Na všech oblastech pastvin je vhodné zkontrolovat výskyt hlodavců nebo hadů (pokud se v dané lokalitě vyskytují) a také případných nebezpečných děr nebo obnažených kořenů stromů. Rutinní kontrola pastvin by se měla provádět nejméně jednou za tři měsíce. V závislosti na velikosti pozemku může být vhodné provést kontrolu každý týden nebo měsíc. Pravidelným hodnocením všech aktivních pastvin zajistíte bezpečný a zdravý životní prostor pro své koně.

 

Krmení na pastvině

Nejaktivnější koně získají z pastvy 50 % denní krmné dávky. Starší kůň získá z pastviny 1–3% své tělesné hmotnosti, čímž je splněna jeho každodenní nutriční potřeba na 90–100 %. Pro pasoucí se koně je tráva hlavním zdrojem jejich stravy. Opět platí, že pokud si nejste jisti, jaký typ trávy se vykytuje na vaší pastvině, pošlete vzorek na rozbor místní zemědělské firmě. Je třeba vyloučit veškeré potenciálně nebezpečné rostliny, jako je jetel plazivý, ptačinec prostřední, kopytník evropský, upolín evropský…

Pokud používáte doplňky krmiva nebo zrno na doplnění stravy aktivních, mladých koní, budete potřebovat na pastvinu umístit žlab, který dostatečně těžký, robustní a snadno přístupný. Standardně na pastvinu postačí hluboká plastová nádoba, která se snadno připevní na plot. Je možné koupit jednotlivé nebo dvojité žlaby s různými rozměry.

Mnoho majitelů na pastvinách používá k upevnění lehké nádoby pneumatiku, protože je velmi trvanlivá a pro koně je obtížné krmení převrhnout. Do středového otvoru pneumatiky můžete umístit kbelík nebo napajedlo, čímž je bezpečně udržíte na svém místě. Lze pořídit také vědra určená k zavěšení na plot či zeď. Dále položte na zem nebo do držáku umístěného na plotě blok soli.

 

Přístřeší pro koně na pastvině

Během horkých slunečných dnů zdravé stromy poskytují dostatek stínu, ale během chladnějších měsíců jejich kůra a větve lákají k okusu. Stromy na vaší pastvině by měly být netoxické a neměly by produkovat mízu. Pravidelné odstraňování okousaných a nebezpečných větví udržuje stromy zdravé. Pokud chcete koně od okusu stromů odradit, omotejte kolem kmene pletivo.

Omezíte tak k nim přístup. Pletivo je nutné dobře upevnit. Pokud nemáte k dispozici dostatek stínu zajišťovaného stromy, vybudujte otevřený přístřešek poskytující stín a ochranu při nepřízni počasí. Krytý přístřešek je obvykle konstrukce rámu, bez stěn nebo se stěnami pouze na třech stranách. Takový přístřešek je možné vytvořit v kratším čase a za méně peněz, než by stála stodola. Při stavbě krytého přístřešku:

  • Vyberte dobře odvodněné plochy.
  • V ideálním případě zvolte klidnou část pastviny, kde nebudou na koně působit ruchy z okolí.
  • Počítejte 10 m² na jednoho koně.
  • Střechu postavte skloněnou směrem od vchodu.
  • Vstup orientujte směrem na jih.
  • Vstup navrhněte minimálně 10 m široký nebo přístřešek ponechte otevřený ze všech stran.
  • Odstraňte vyčnívající hřebíky a zajistěte uvolněné části.
  • Poraďte se s architektem nebo místní dodavatelem, abyste měli jistotu, že navrhovanou stavbu na pastvinu postavíte správně. To zahrnuje i budování na správném místě, s odvodněním, a použití nejlepších materiálů. Přístřešek nemusí stát hodně peněz; tak či tak jsou vynaložené výdaje investicí do ochrany vašeho koně.

 

Vodní zdroje

Přírodní zdroje vody, jako je říčka nebo potok, jsou ideálním místem pro pastvu, protože poskytují kvalitní vodu bez dalších nákladů. Říčky a potoky jsou ideální, protože jsou volně tekoucí, a omezují tak hromadění bakterií a řas. V rybnících se stojící vodou dochází k přemnožení řas, které mohou u koní způsobit problémy s trávením. Do rybníka můžete nasadit ryby, které přirozeně usměrní výskyt řas. Zdroj přírodní vody pro vás znamená méně práce. Pokud však nechcete nebo nemůžete mít na pastvině přirozený zdroj vody, budete muset vytvořit vodní nádrž. Můžete použít hadici nebo potrubí, které napojíte buď k samostatnému zdroji studniční vody nebo ke stávajícímu vodovodnímu systému.

Oplocení

Co se týká oplocení, vychází poplastovné pletivo (PVC) v ceně do 100 Kč za běžný metr. Investice do poplastovaného pletiva představuje moudrou a ekonomickou volbu, protože ušetří peníze za údržbu a navíc získáte mnohaletou záruku. Každá společnost má několik typů a barev; Většina prodejců nabízí zdarma brožury a webové stránky na internetu další informace.

Péče o pastviny

Zachování kvality a bezpečnosti jakékoliv pastviny vyžaduje efektivní a pravidelnou péči. Vzhledem k tomu, že pastvina slouží jednak jako nutriční zdroj a prostor k životu, její údržba musí být prioritou. Vždy zohledněte počet koní pasoucích se na jedné pastvině, protože každý má své stravovací potřeby. Střídejte pastviny týdně nebo měsíčně, aby se zabránilo nadměrnému spasení, nenechte koně spást trávu na výšku menší než 5 cm. Pokud koně ponecháte spást trávu až na hlínu, nebude to dobré pro ně ani pro travní porost.

Abyste získali nejkvalitnější trávu, nikdy nepouštějte koně na pastvu dříve, než dosáhne plné síly; před prvním použitím počkejte alespoň jednu sezónu. Jakmile vypustíte koně do jiné pastviny, sekejte trávu, abyste udrželi kvalitu, a používejte brány na rozprostření hromady hnoje. Nadále kontrolujte dusík (N), fosfor (P) a draslíku (K) a případně je regulujte. Musíte sledovat pastviny a likvidovat jedovaté rostliny, dotěrný hmyz, hlodavce a díry nebo odkryté kořeny. Po silných bouřích vždy zkontrolujte spadané větve a díry s bahnem, ve kterých by se koně mohli zranit. Mějte na paměti, že zdravá pastvina znamená zdravé koně.

 

Další informace: 

Trvalé travní porosty (Multimediální učební texty z výživy rostlin)